Podpora opatření

proti korupci
proti plýtvání veřejnými penězi
pro otevřenost veřejné správy

Zeptali jsme se kandidátů do Sněmovny, jaká opatření podporují a jaká nikoli. V dotazníku jsme uvedli body, na jejichž potřebnosti se shodla skupina expertů. Níže uvádíme přehled politiků, kteří se do Sněmovny dostali a kteří dotazník vyplnili.